Προγράμματα Εκπαίδευσης Καθαρισμού

Προγράμματα Εκπαίδευσης Καθαρισμού

Προγράμματα Εκπαίδευσης

Πρωτόκολλο Εκπαίδευσης BICS:
Πιστοποιητικό COPC (Cleaning Operators Proficiency Certificate) :
Στάδιο 1, 3 ημέρες 24 ώρες:   Περιλαμβάνει τις βασικές εργασίες καθαρισμού που είναι απαραίτητες για τον καθημερινό καθαρισμό χώρων γραφείων και νοσοκομείων.
Στάδιο 2, 3 ημέρες 24 ώρες:   Αφορά τις ειδικές περιοδικές εργασίες των "κινητών" συνεργείων καθαρισμού όπως η αφαίρεση παρκετίνης, καθαρισμός μοκετών, χρήση ατμοκαθαριστή κ.α.
Στάδιο 3 , 3 ημέρες 24 ώρες:   Αφορά ειδικές εργασίες καθαρισμού όπως κρυσταλλοποίηση, αφαίρεση Graffiti, χρήση αυτόματων πλυστικών μηχανών κ.α.


Πρωτόκολλο Εκπαίδευσης Woolsafe:

Πιστοποιητικό Woolsafe Technician
1 ημέρα 8 ώρες (προϋποθέτει προηγούμενη εκπαίδευση καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών) : Απευθύνεται σε επαγγελματιές καθαρισμού μοκετών, χαλιών, σαλονιών. Αφορά τον ασφαλή καθαρισμό επιφανειών που περιέχουν έστω και μικρή ποσότητα μαλλιού.

Πρωτόκολλο Εκπαίδευσης IICRC:
Πιστοποιητικό UCT ( Upholstery Cleaning Technician) 2 ημέρες, 16 ώρες  :   Εκπαίδευση για τον επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και γενικότερα των υφασμάτων επίπλωσης. Περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με τα πλεόν εξελιγμένα συστήματα καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών.
Πιστοποιητικό CCT (Carpet Cleaning Technician)
2 ημέρες, 16 ώρες:   Εκπαίδευση για τους επαγγελματίες καθαρισμού μοκετών και χαλιών επιτόπου ή σε ταπητοκαθαριστήρια. Περιλαμβάνει την εκπαίδευση στα είδη ίνας, ύφανσης και υποστρωμάτων καθώς και όλες τις μεθοδολογίες καθαρισμού.
Πιστοποιητικό CCCT (Comercial Carpet Cleaning Technician) 2 ημέρες, 16 ώρες:    Σεμινάριο καθαρισμού σχεδιασμένο κυρίως για τον επιτόπου καθαρισμό μοκετών και σε επαγγελματικούς χώρους. Παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μεθόδων καθαρισμού για τις τοποθετημένες μοκέτες.

Πρωτόκολλο Εκπαίδευσης Για Εσωτερική Εκπαίδευση Προσωπικού : Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα συνήθως 2 ημερών, 16 ώρες.:   Σεμινάρια εσωτερικής εκπαίδευσης που απευθύνονται στο προσωπικό των εταιριών καθαρισμού. Με εμπειρία από το 1994 στον επαγγελματικό καθαρισμό με κατάρτιση και πιστοποιημένη αναγνώριση εκπαίδευσης η εταιρία προσφέρει σεμινάρια για όλους τους κλάδους επαγγελματικού καθαρισμού επιφανειών.