Ανάγκη Κατάρτισης

Το cleaning.gr έχοντας διεξαγάγει δεκάδες σεμινάρια από το 2002 έχει συγκεντρώσει σημαντικά ευρήματα από την αγορά του επαγγελματικού καθαρισμού στην Ελλάδα.
Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια υπήρξαν από πολλούς χώρους και ειδικότητες όπως : καθαριστές, επόπτες καθαρισμού, ιδιοκτήτες εταιριών, διευθυντές προσωπικού, επόπτες δημόσιας υγιεινής νοσοκομείων, υπεύθυνοι γραφείων επιστασίας νοσοκομείων κ.α.
Πιστεύουμε ότι τα ευρήματα που παραθέτουμε πιο κάτω καταδεικνύουν την ανάγκη κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου.

Ευρήματα σεμιναρίων:

1) Σε ποσοστό περίπου 5%, οι συμμετέχοντες είχαν οι ίδιοι αναμίξει ή είχαν να διηγηθούν περιστατικά ανάμιξης χημικών που προκάλεσαν επικίνδυνες αναθυμιάσεις (π.χ. χλώριο -aqua forte).
2) Το ποσοστό των συμμετεχόντων που αρχικά απέτυχε να υποδείξει τη σωστή δοσολογία που αναγράφετε στις ετικέτες των προϊόντων ήταν πάνω από 60%.
3) Ένα μεγάλο ποσοστό ενώ γνώριζε την τεχνολογία της μικροίνας στα πανιά και mops καθαρισμού δεν είχε χρησιμοποιήσει τα αντίστοιχα εργαλεία.
4) Μεγάλο ποσοστό ενώ εργαζόταν σε νοσοκομείο δεν γνώριζε το επίπεδο σύστημα ξεσκονίσματος με χαρτί.
5) Ποσοστό πάνω από 60% δεν γνώριζε τη χρήση της κίνησης "οχταριών" κατά τον καθαρισμό.
6) Ποσοστό πάνω από 50% δεν γνώριζε το επίπεδο σύστημα νωπού σφουγγαρίσματος (DUMP MOPPING) για δάπεδα ενώ το χρησιμοποιεί σε τοίχους και πόρτες.
7) Το εντυπωσιακό ποσοστό του 82% των συμμετεχόντων δεν χρησιμοποιούν προειδοποιητικές πινακίδες κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού.
8) Ποσοστό πάνω από 60 % δεν ξέρει και δεν χρησιμοποιεί την φίμπρα δαπέδου ως βοηθητικό εργαλείο στον καθημερινό καθαρισμό.
9) Παρατηρήσαμε μεγάλες διαφοροποιήσεις στην χρωματική κωδικοποίηση των εργαλείων καθαρισμού ακόμα και στην χρήση στα νοσοκομεία.
10) Μεγάλο ποσοστό (πάνω από 60%) των εποπτών καθαρισμού δεν γνωρίζουν τις βασικές αρχές καθαρισμού, στις καθημερινές εργασίες καθαρισμού.
11) Στην πλειονότητά τους οι συμμετέχοντες αντιδρούν στον απαιτούμενο χρόνο ελέγχου, φροντίδας και αποθήκευσης του εξοπλισμού τους.

 

Είναι προφανές από το πιο πάνω ότι η ανάγκη κατάρτισης επαγγελματικού καθαρισμού είναι επιτακτική και άμεση. Παρά τα μεγάλα κενά που παρατηρούνται στην τεχνογνωσία των επαγγελματιών καθαρισμού στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.