Εμπειρογνώμονες σε μελέτες κλαδικών φορέων

Στέλεχος του Cleaning.gr συμμετείχε το 2009 σε επιτροπή του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τη δημιουργία του επαγγελματικού περιγράμματος καθαριστών και εποπτών. Η συμμετοχή μας ως εμπειρογνώμονες αποτελεί τη μέγιστη μέχρι σήμερα αναγνώριση και καταξίωση της εξειδίκευσής μας. Το επαγγελματικό περίγραμμα του καθαριστή, όπως και πολλών άλλων επαγγελμάτων, θεσμοθετήθηκε με μια απόφαση σταθμό για την εξέλιξη και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του κλάδου. Το επαγγελαματικό περίγραμμα μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή .pdf από εδώ.