Επόπτρια Καθαρισμού

Επόπτρια με εμπειρία στον καθαρισμό επαγγελματικών χώρων, με  προυπηρεσία σε εταιρίες καθαρισμού και διαχείριση ISO ζητά απασχόληση σε εταιρία καθαρισμού. Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου. Τηλ. επικοινωνίας 6948381534 Περιοχή : Πάτρα.