Δωρεάν καταχώριση προσφορών

Δωρεάν καταχώριση προσφορών

Το cleaning Press συνεχίζοντας δυναμικά τις καινοτομίες από το 4ο τεύχος προσέθεσε ένα νέο ένθετο που φιλοξενεί προσφορές προϊόντων  για την προώθηση, απόσυρση, εκποίηση αποθέματος ή οποιαδήποτε άλλη εκπτωτική προσφορά οι επαγγελματίες του καθαρισμού θέλουν να ανακοινώσουν στους αποδέκτες του Cleaning Press.
Με πολύ χαμηλό κόστος και χωρίς την ανάγκη να τυπώσετε ή να δημιουργήσετε μακέτες και να σπαταλήσετε χρόνο, θα μπορείτε να προσεγγίσετε περίπου 8000 επαγγελματίες του καθαρισμού για να τους ενημερώσετε για τις προσφορές σας .
 

Στην ενότητα αυτή θα μπορείτε να καταχωρείτε προσφορές όπως απόσυρση εξοπλισμού καθαριότητας, ποσοτικές προσφορές, προσφορές εκποίησης στοκ, εποχιακές προσφορές, ομαδικές προσφορές, προσφορές γνωριμίας, προσφορές κατάργησης κωδικών, προσφορά μηνός, προσφορές σε κουπόνια, τοπικές προσφορές υποστήριξης δικτύου εμπόρων, προσφορές για συγκέντρωση πληροφοριών πελατολογίου, κ.ά.


ΠΡΟΣΟΧΗ  Οι προσφορές αφορούν μόνο αμεταχείριστο και καινούργιο εξοπλισμό και προϊόντα.

Καταχωρίστε πιο κάτω δωρεάν την προσφορά σας.

 

Αν θέλετε η προσφορά σας να προβληθεί  και στο επόμενο τεύχος του Cleaning Press,  που αποστέλλεται ταχυδρομικώς σε 8000 παραλήπτες σε όλη την Ελλάδα, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106777066.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να δημοσιευτεί η αγγελία σας

Όνομα :


Τηλέφωνο :


Όνομα εταιρίας :


Κέιμενο αγγελίας :