Προσφορά Εργασίας

TOTAL CLEAN

Ζητείται πωλητής απο σοβαρή επιχείρηση εμπορίας χαρτικών και απορρυπαντικών, που εξυπηρετεί

βιομηχανία, εμπορικά κέντρα, γραφεία, σχολεία, νοσοκομεία, συνεργεία καθαρισμού, μαζική εστίαση,

ξενοδοχεία, με προυπηρεσία, ηλικίας έως 40 ετών. Συστάσεις δεκτές. Τηλ. 210-2111.778