Οδηγός Ανάθεσης Υπηρεσιών Καθαριότητας

Το cleaning.gr εξασφάλισε τον οδηγό ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας στα ελληνικά , που δημιούργησε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία εταιριών καθρισμού EFCI σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή επιτροπή. Ο οδηγός αποτελεί μια τεκμηριωμένη εργασία και απευθύνεται στις υπηρεσίες που αναθέτουν το έργο του καθαρισμού σε εξωτερικούς συνεργάτες . Ειναι ένα πολύτιμο εργαλείο για δημόσιους οργανισμούς και εταιρίες καθαρισμού που αποδεικνύει γιατί η επιλογή των υποψηφίων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την συμφερότερη προσφορά και όχι την χαμηλότερη τιμή. Για να τον λάβετε συμληρώστε το email και τα στοιχεία της εταιρίας σας ή του οργανισμού και στείλτε το αίτημά σας.
 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας αποσταλεί το αρχείο με θέμα : "οδηγός ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας"

email :


Τηλέφωνο :


Όνομα εταιρίας :