Νέο πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών καθαρισμού κτιρίων.

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών καθαρισμού κτιρίων.

Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών καθαρισμού κτιρίων

Ημερομηνία διεξαγωγής 10-13/11/2014

Ο ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΒΕΠΕ και το cleaning.gr ξεκινούν σειρά προγραμμάτων κατάρτισης για τους επαγγελματίες καθαριστές κτιρίων. Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με το εθνικό περίγραμμα που ανακοινώθηκε από το Eθνικό κέντρο πιστοποίησης ΕΚΕΠΙΣ στις αρχές του 2010.