ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Η κατάρτιση του επαγγελματία καθαριστή περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 βασικές, καθημερινές εργασίες.


Η εκπαίδευση του υποψηφίου είναι στο μεγαλύτερο μέρος της (πάνω από 75%) πρακτική άσκηση. Για το λόγο αυτό μία ομάδα 12 ατόμων χρειάζεται τουλάχιστον 32 ώρες για την κατάρτισή της.
Ο παραπάνω κανόνας αποτελεί και ένα τρόπο να αξιολογήσετε άλλα προγράμματα που παρουσιάζουν προγράμματα κατάρτισης κάτω των 20 ωρών και μάλιστα για ομάδες των 20 ατόμων.