ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Το συνηθισμένο πρόβλημα στην εκπαίδευση του επαγγελματικού καθαρισμού είναι η διεξαγωγή των σεμιναρίων από εκπαιδευτές που έχουν μικρή σχέση με το πρακτικό αντικείμενο του καθαρισμού. Διεξάγονται προγράμματα κατάρτισης, πολλές φορές υπό την αιγίδα κλαδικών φορέων, όπου οι εισηγητές είναι χημικοί, τεχνικοί ασφαλείας, σύμβουλοι επιχειρήσεων αλλά κανείς πιστοποιημένος εισηγητής επαγγελματικού καθαρισμού.

Τους εισηγητές μας θα τους βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης) με πιστοποίηση στον επαγγελματικό καθαρισμό(Πατήστε εδώ για να δείτε τους Πιστοποιημένους Εισηγητές)

Οι εισηγητές που δεν αναγράφονται στη σελίδα του ΕΚΕΠΙΣ δεν μπορούν να διεξάγουν κατάρτιση και κυρίως σε ΚΕΚ ακόμα και αν το  πρόγραμμα καλύπτεται από το ΛΑΕΚ 0,45.