ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΝΕΟ  πρόγραμμα κατάρτισης για πληροφορίες πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το πρόγραμμα κατάρτισης για τον επαγγελματία καθαριστή και τον επόπτη καθαρισμού αποτελείται από τις βασικές περιοδικές και ειδικές μεθοδολογίες καθαρισμού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στο πρώτο επίπεδο του επαγγελματία καθαριστή, περιλαμβάνονται οι βασικές εργασίες καθημερινού καθαρισμού και επιπλέον μία εργασία για την απαραίτητη απασχόληση και σε χώρους Νοσοκομείων. Στο δεύτερο επίπεδο του επόπτη καθαρισμού περιλαμβάνονται οι περιοδικές εργασίες όπως ο καθαρισμός μοκέτας, αλλά και οι ειδικές εργασίες όπως αφαίρεση graffiti, για να αποκτήσει ο επόπτης ή ο ιδιοκτήτης της εταιρίας τις απαραίτητες γνώσεις σε όλο το φάσμα του καθαρισμού. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος βασίζεται στην πρακτική εκπαίδευση και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.

Η κατάρτιση του καθαρισμού ταπήτων περιλαμβάνει την βασική εκπαίδευση για τους τύπους ίνας, ρύπων, μεθόδων καθαρισμού, ειδικών εφαρμογών κ.ά. Στη συνέχεια, ο επαγγελματίας μπορεί να επιλέξει αν θα παρακολουθήσει την κατάρτιση που αφορά τον καθαρισμό ταπήτων στο ταπητοκαθαριστήριο ή τον καθαρισμό επιτόπου μοκετών και σαλονιών ή και τα δύο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Ο καθαρισμός επιτόπου υφασμάτινων επιφανειών έχει σημαντικές διαφορές και απαιτήσεις σε σχέση με τον καθαρισμό στο ταπητοκαθαριστήριο. Η εταιρία μας που διεξήγαγε το πρώτο σεμινάριο επιτόπου καθαρισμού επιφανειών το 2002 διαθέτει πλέον μεγάλη εμπειρία στην κατάρτιση αυτού του είδους. Η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι υποψήφιοι υπερβαίνει τις απαιτήσεις του προτύπου που έχει κατατεθεί και καλύπτει ακόμα και τομείς που δεν περιλαμβάνονται αλλά είναι απαραίτητοι για τον επαγγελματία.