Υπηρεσίες

Εγχειρίδια - Ορολογία Καθαρισμού

Το cleaning.gr εκπροσωπόντας τα μεγαλύτερα ινστιτούτα κατάρτισης επαγγελματικού καθαρισμού  έχει αναλάβει από το 2002 την διερμηνεία πολλών εγχειριδίων. Η γνώση της διεθνούς ορολογίας του επαγγελματικού καθαρισμού από...

Οικολογικός Καθαρισμός

Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται πολύς λόγος για την παροχή υπηρεσιών οικολογικού καθαρισμού, βιολογικού καθαρισμού, πράσινου καθαρισμού κ.λ.π. Επειδή η χρήση και μόνο ενός προιόντος φιλικού πρός το περιβάλλον...

Εμπειρογνώμονες σε μελέτες κλαδικών φορέων

Στέλεχος του Cleaning.gr συμμετείχε το 2009 σε επιτροπή του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τη δημιουργία του επαγγελματικού περιγράμματος καθαριστών και εποπτών. Η συμμετοχή μας ως εμπειρογνώμονες αποτελεί τη μέγιστη μέχρι σήμερα...

Εμπειρογνώμονες - Σύμβουλοι σε Νομικά θέματα Καθαρισμού

Το Cleaning.gr αποτελεί σήμερα σύμβουλο σε θέματα τεκμηρίωσης καθαρισμού για λογαριασμό φορέων και επαγγελματιών καθαρισμού σε Νομικά και Τεχνικά θέματα.  

Συμμετοχή σε επιτροπές κρατικών φορέων

Τον Ιανουάριο του 2005 στέλεχος του Cleaning.gr συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας σε δωδεκαμελή επιτροπή για την πιστοποίηση των επαγγελματιών του καθαρισμού βάσει της Υπουργικής Απόφασης 2910/201/11-2-2004. Η Υπουργική Απόφαση...

Συμμετοχή σε διεθνή Project

Το Cleaning.gr συμμετείχε τον Ιούλιο του 2004 ως μέλος διεθνούς ομάδας ειδικών στη σύνταξη του προτύπου Woolsafe standart 1000. Το πρότυπο αφορούσε τη συντήρηση και τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών που περιέχουν μαλλί και...

Υπηρεσίες Συμβούλων Καθαρισμού

Το Cleaning.gr αναλαμβάνει το σχεδιασμό τεχνικών μελετών Επαγγελματικού Καθαρισμού . Οι μελέτες αυτές αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές καθαρισμού δημοσίων οργανισμών , δημιουργίας εταιρικού...

Πρότυπα Καθαρισμού/ Προδιαγραφές Καθαρισμού

Η δημιουργία προτύπων καθαρισμού και προδιαγραφών καθαρισμού απαιτεί μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στον επαγγελματικό καθαρισμό. Η δημιουργία τους προϋποθέτει την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τη...

Προγράμματα καθαρισμού, Λογισμικό Καθαρισμού

Το cleaning.gr διαθέτει το πιο αναγνωρισμένο software υπολογισμού των υπηρεσιών καθαρισμού που χρησιμοποιείται σήμερα από τις περισσότερες σκανδιναβικές χώρες και διδάσκεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Χρησιμοποιείται...