Σεμινάρια Επαγγελματικού Καθαρισμού

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ EUROTRAINING ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/2007

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ EUROTRAINING ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/2007

Το πρώτο σεμινάριο BICS στη Θεσσαλονίκη στο ΚΕΚ EUROTRAINING συμμετείχαν επόπτες εταιριών καθαρισμού και ο επόπτης Δημόσιας Υγιεινής του Νοσοκομείου "Παπαγεωργίου".

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ ΑΘΗΝΑ 11/2009

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ ΑΘΗΝΑ 11/2009

Στάδιο 1 σεμιναρίου BICS στο ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ Αθήνας με τη συμμετοχή ιδιοκτητών, στελεχών, εποπτών εταιριών καθαρισμού καθώς και της Επόπτριας Δημόσιας Υγιεινής του Νοσοκομείου "Σωτηρία". Μετά από πρόσκληση της εταιρίας μας...

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 05/2005

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 05/2005

Το δεύτερο σεμινάριο καθαρισμού που διεξήχθει στο ΚΕΚ του Νοσοκομείου "Γεννηματάς". Συμμετείχαν επόπτες εταιριών καθαρισμού Νοσοκομείων  καθώς και η επόπτρια ΔημόσιαςΥγιεινής και η υπεύθυνη γραφείου Επιστασίας...

Bics στάδιο 2 ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ 11-2009

Bics στάδιο 2 ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ 11-2009

Δεύτερη φορά διεξαγωγής του δεύτερου σταδίου BICS για τις εργασίες καθαρισμού που αφορούν κινητά συνεργεία και αρχικούς καθαρισμούς. Περιλαμβάνει τις 5 βασικές εργασίες καθαρισμού μοκετών, καθαρισμού υφασμάτων...

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 02/2005

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 02/2005

Το πρώτο σεμινάριο καθαρισμού κτιρίων και επιφανειών στο ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. Συμμετείχαν επόπτες εταιριών καθαρισμού συμπεριλαμβανομένης και της εταιρίας που είχε αναλάβει τον καθαρισμό του Νοσοκομείου "Γεννηματάς",...

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ 5-2006

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ 5-2006

Ένα ακόμη σεμινάριο για το πρώτο στάδιο του Ινστιτούτου BICS στο ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ