Εκπαίδευση Επαγγελματικού Καθαρισμού

Προγράμματα Εκπαίδευσης Καθαρισμού

Προγράμματα Εκπαίδευσης Καθαρισμού

Προγράμματα Εκπαίδευσης Πρωτόκολλο Εκπαίδευσης BICS: Πιστοποιητικό COPC (Cleaning Operators Proficiency Certificate) : Στάδιο 1, 3 ημέρες 24 ώρες:    Περιλαμβάνει τις βασικές εργασίες καθαρισμού που είναι απαραίτητες για τον...

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών καθαρισμού κτιρίων.

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών καθαρισμού κτιρίων.

Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών καθαρισμού κτιρίων Ημερομηνία διεξαγωγής 10-13/11/2014 Ο ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΒΕΠΕ και το cleaning.gr ξεκινούν σειρά προγραμμάτων κατάρτισης για τους...

Διαδικασίες Καθαρισμού

Μια από τις πιό παρεξηγημένες έννοιες του επαγγελματικου καθαρισμού είναι οι διαδικασίες που τον αποτελούν και η ερμηνεία που τους δίνουν όσοι τον εφαρμόζουν και όσοι τον αξιολογούν. Η εκπαίδευση στις διεθνώς...

Ανάγκη Κατάρτισης

Το cleaning.gr έχοντας διεξαγάγει δεκάδες σεμινάρια από το 2002 έχει συγκεντρώσει σημαντικά ευρήματα από την αγορά του επαγγελματικού καθαρισμού στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια υπήρξαν από πολλούς χώρους και...