Σεμινάρια Επαγγελματικού Καθαρισμού

CPT Καθαρισμός κτιρίων ΚΕΚ EUROTRAINING Θεσσαλονίκη 11-2000

CPT Καθαρισμός κτιρίων ΚΕΚ EUROTRAINING Θεσσαλονίκη 11-2000

Το πρώτο σεμινάριο καθαρισμού που διεξήγαγε η εταιρία μας και αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για την πιστοποιημένη κατάρτιση του επαγγελματικού καθαρισμού στην Ελλάδα. Το σεμινάριο αυτό είχε διοργανωθεί από το...

CPT Καθαρισμός κτιρίων ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ Αθήνα 12-2006

CPT Καθαρισμός κτιρίων ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ Αθήνα 12-2006

Το δεύτερο ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο που διοργάνωσε η εταιρία μας για μεγάλη εταιρία καθαρισμού στην Αθήνα με συμμετοχή των εποπτών στο ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ.

CPT Καθαρισμός μοκετών Ιρλανδία 10-2002

CPT Καθαρισμός μοκετών Ιρλανδία 10-2002

Το πρώτο σεμινάριο καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών που διεξήγαγε η εταιρία μας εκτός Ελλάδος. Αναγνωρίζοντας την κατάρτιση και εξειδίκευση μας, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός φορέας καθαρισμού στην Ιρλανδία...

CPT Καθαρισμός χειροποίητων χαλιών Αθήνα 02-2004

CPT Καθαρισμός χειροποίητων χαλιών Αθήνα 02-2004

Το πρώτο σεμινάριο καθαρισμού χειροποίητων χαλιών στην Ελλάδα. Η εταιρία μας προσκάλεσε έναν από τους πιο εξειδικευμένους επιχειρηματίες καθαρισμού χειροποίητων χαλιών στον κόσμο. Ο Haig Abadjian ήταν από τους...

CPT Χρωματική Αποκατάσταση Υφασμάτινων Επιφανειών Αθήνα 4-2002

CPT Χρωματική Αποκατάσταση Υφασμάτινων Επιφανειών Αθήνα 4-2002

Σεμινάριο χρωματικής αποκατάστασης λεκέδων σε υφασμάτινες επιφάνειες. Ένα από τα πιο εξειδικευμένα σεμινάρια που έχει οργανώσει η εταιρία μας με σκοπό την εξειδίκευση των επαγγελματιών σε μεθόδους αποκατάστασης...

IICRC Καθαρισμός μοκετών Αθήνα 3-2003

IICRC Καθαρισμός μοκετών Αθήνα 3-2003

Το πρώτο σεμινάριο καθαρισμού μοκετών του Ινστιτούτου καθαρισμού και αποκατάστασης υφασμάτινων επιφανειών IICRC. Ένα σεμινάριο που διεξήχθει από έναν απ'τους πιο έμπειρους εισηγητές καθαρισμού υφασμάτινων...

IICRC Καθαρισμός Μοκετών Επαγγελματικών Χώρων ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ Αθήνα 10-2007

IICRC Καθαρισμός Μοκετών Επαγγελματικών Χώρων ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ Αθήνα 10-2007

Το πρώτο σεμινάριο IICRC για τον καθαρισμό μοκετών σε επαγγελματικούς χώρους με εισηγητή τον Noel Frank. Ένα σεμινάριο που διεξήχθει από έναν απ'τους πιο έμπειρους εισηγητές καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών και πρώην...