Σεμινάρια Επαγγελματικού Καθαρισμού

CPT Καθαρισμός χειροποίητων χαλιών Αθήνα 02-2004

CPT Καθαρισμός χειροποίητων χαλιών Αθήνα 02-2004

Το πρώτο σεμινάριο καθαρισμού χειροποίητων χαλιών στην Ελλάδα. Η εταιρία μας προσκάλεσε έναν από τους πιο εξειδικευμένους επιχειρηματίες καθαρισμού χειροποίητων χαλιών στον κόσμο. Ο Haig Abadjian ήταν από τους...

CPT Χρωματική Αποκατάσταση Υφασμάτινων Επιφανειών Αθήνα 4-2002

CPT Χρωματική Αποκατάσταση Υφασμάτινων Επιφανειών Αθήνα 4-2002

Σεμινάριο χρωματικής αποκατάστασης λεκέδων σε υφασμάτινες επιφάνειες. Ένα από τα πιο εξειδικευμένα σεμινάρια που έχει οργανώσει η εταιρία μας με σκοπό την εξειδίκευση των επαγγελματιών σε μεθόδους αποκατάστασης...

IICRC Καθαρισμός μοκετών Αθήνα 3-2003

IICRC Καθαρισμός μοκετών Αθήνα 3-2003

Το πρώτο σεμινάριο καθαρισμού μοκετών του Ινστιτούτου καθαρισμού και αποκατάστασης υφασμάτινων επιφανειών IICRC. Ένα σεμινάριο που διεξήχθει από έναν απ'τους πιο έμπειρους εισηγητές καθαρισμού υφασμάτινων...

IICRC Καθαρισμός Μοκετών Επαγγελματικών Χώρων ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ Αθήνα 10-2007

IICRC Καθαρισμός Μοκετών Επαγγελματικών Χώρων ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ Αθήνα 10-2007

Το πρώτο σεμινάριο IICRC για τον καθαρισμό μοκετών σε επαγγελματικούς χώρους με εισηγητή τον Noel Frank. Ένα σεμινάριο που διεξήχθει από έναν απ'τους πιο έμπειρους εισηγητές καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών και πρώην...

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ ΑΘΗΝΑ 11/2008

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ ΑΘΗΝΑ 11/2008

Σεμινάριο Καθαρισμού κτιρίων και επιφανειών στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΒΕΠΕ. Στο σεμινάριο συμμετείχαν πολλοί επόπτες καθαρισμού Νοσοκομείων και στελέχη μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας καθαρισμού με...

IICRC Καθαρισμός υφασμάτων επίπλωσης Αθήνα 4-2002

IICRC Καθαρισμός υφασμάτων επίπλωσης Αθήνα 4-2002

Το πρώτο πιστοποιημένο σεμινάριο IICRC για τον καθαρισμό υφασμάτων επίπλωσης ( Σαλόνια) στην Ελλάδα.Επίσης το πρώτο σεμινάριο του IICRC σε μη αγγλόφωνη χώρα της Ευρώπης. Το σεμινάριο αυτό αποτέλεσε σταθμό για την...

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ ΑΘΗΝΑ 05/2007

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ ΑΘΗΝΑ 05/2007

Σεμινάριο Ινστιτούτου BICS για το πρώτο στάδιο στο ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ. Συμμετείχαν ιδιοκτήτες και στελέχη εταιριών καθαρισμού καθώς και η επόπτρια Δημόσιας Υγιεινής του Νοσοκομείου "Αττικόν".

Woolsafe Καθαρισμός Μάλλινων Επιφανειών Αθήνα 02-2004

Woolsafe Καθαρισμός Μάλλινων Επιφανειών Αθήνα 02-2004

Το πρώτο σεμινάριο Woolsafe (Οργανισμός για την ασφάλεια του Μαλλιού). Το σεμινάριο διεξήχθει με εισηγητές τον Πρόεδρο του Woolsafe Paul Beker και την Julie Roberts. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε ταπητοκαθαριστές και καθαριστές επί...

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ EUROTRAINING ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/2007

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ EUROTRAINING ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/2007

Το πρώτο σεμινάριο BICS στη Θεσσαλονίκη στο ΚΕΚ EUROTRAINING συμμετείχαν επόπτες εταιριών καθαρισμού και ο επόπτης Δημόσιας Υγιεινής του Νοσοκομείου "Παπαγεωργίου".

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ ΑΘΗΝΑ 11/2009

Bics στάδιο 1 ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ ΑΘΗΝΑ 11/2009

Στάδιο 1 σεμιναρίου BICS στο ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ Αθήνας με τη συμμετοχή ιδιοκτητών, στελεχών, εποπτών εταιριών καθαρισμού καθώς και της Επόπτριας Δημόσιας Υγιεινής του Νοσοκομείου "Σωτηρία". Μετά από πρόσκληση της εταιρίας μας...