ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11/2014 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11/2014 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Στις 10-13/11/2014 διεξήχθη από το Cleaning.gr, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ, πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματία καθαριστή, σύμφωνα με το εθνικό περίγραμμα που έχει ανακοινωθεί από το 2010. Οι απόφοιτοι του σεμιναρίου παρακολούθησαν όλες τις βασικές εργασίες που αφορούν το πρώτο επίπεδο επαγγελματία καθαριστή. Κατέχοντας τις γνώσεις του πρώτου επιπέδου, είναι σε θέση να εκτελούν όλες τις εργασίες που αφορούν στον επαγγελματικό καθαρισμό χώρων ανεξαρτήτου κατηγορίας, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Ολόκληρο το πρόγραμμα βασίζεται στην εκπαίδευση σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι στο μεγαλύτερο μέρος πρακτική. Η εκπαίδευση έγινε από εισηγητή πιστοποιημένο και ενταγμένο στο μητρώο των εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, με ειδίκευση στον επαγγελματικό καθαρισμό.