Νέα Σεμινάρια

Σεμινάριο καθαρισμού κτιρίων :Στάδιο 1
Το στάδιο 1 περιλαμβάνει καθημερινές εργασίες καθαρισμού όπως το ξεσκόνισμα, ο νωπός καθαρισμός, ο καθαρισμός χώρων υγιεινής αλλά και εργασίες που αφορούν χώρους υγείας όπως ο χειρισμός μολυσματικών.
Επίσης περιλαμβάνει τον καθαρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών δίνοντας έτσι τη δυνατότητα, στους εκπαιδευόμενους, απόκτησης γνώσης για τον καθαρισμό και άλλων παρόμοιων επιφανειών και συσκευών όπως τα μονιτορ, εκτυπωτές, τηλεφωνικές συσκευές κ.α.

Σεμινάριο καθαρισμού κτιρίων Στάδιο 2
Το στάδιο 2 περιλαμβάνει τις ειδικές εργασίες που αφορούν τα κινητά συνεργεία (floor teams), όπως καθαρισμό μοκετών και υφασμάτων επίπλωσης (5 μέθοδοι), αφαίρεση παρκετίνης, χρήση ατμοκαθαριστή, spray buff κ.α.

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών καθαρισμού κτιρίων.

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών καθαρισμού κτιρίων.

Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών καθαρισμού κτιρίων Ημερομηνία διεξαγωγής 10-13/11/2014 Ο ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΒΕΠΕ και το cleaning.gr ξεκινούν σειρά προγραμμάτων κατάρτισης για τους...