Διαδικασίες Καθαρισμού

Μια από τις πιό παρεξηγημένες έννοιες του επαγγελματικου καθαρισμού είναι οι διαδικασίες που τον αποτελούν και η ερμηνεία που τους δίνουν όσοι τον εφαρμόζουν και όσοι τον αξιολογούν. Η εκπαίδευση στις διεθνώς αποδεκτές και καταγεγραμμένες διαδικασίες καθαρισμού αποτελούν το πρώτο βήμα στην κατανόηση και την αξιολόγησή του. Το cleaning.gr από το 2002 προσφέρει κατάρτιση ακολουθώντας διεθνή πρότυπα επαγγελματικού καθαρισμού, που δημιουργήθηκαν από την συνεργασία φορέων και ινστιτούτων και φυσικά των επαγγελματιών.