ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ MONDO - P.V.C. TWEED, COMPACTO, OMEGA

Αρχικός ή Περιοδικός Καθαρισμός
1) Πριν πλύνετε, σκουπίσετε και/ή απορροφήσετε σκόνη, άμμο ή άλλα κατάλοιπα από όλη την επιφάνεια.
2) Πλύνετε καλά χρησιμοποιώντας ένα αφαιρετικό παρκετίνης υψηλής ποιότητας (DD 25 MONDO ή παρόμοιο) διαλυμένο στην σωστή δοσολογία με νερό (ακολουθήστε τις οδηγίες του δοχείου), χρησιμοποιώντας μηχανή μονού δίσκου με δίσκο (pad) κόκκινο ή πράσινο.
3) Αμέσως μετά το πλύσιμο, απορροφήστε τα υγρά – πριν στεγνώσουν – χρησιμοποιώντας μια απορροφητική μηχανή υγρών
4) Για μικρούς χώρους η διαδικασία μπορεί να γίνει χειρωνακτικά με ένα πανί και μια σκληρή βούρτσα.
5) Ξεπλύνετε το δάπεδο καλά.
6) Όταν το δάπεδο είναι τελείως καθαρό και στεγνό, απλώστε μια μεταλλική παρκετίνη (PE 24 MONDO ή παρόμοια) σε δυο στρώματα, το δεύτερο περίπου 30 λεπτά μετά το πρώτο και σε κάθετη κατεύθυνση.

Καθημερινός Καθαρισμός
Πλύνεται χρησιμοποιώντας ουδέτερο απορρυπαντικό (DN 10 MONDO) για να καθαρίσετε πάνω από την παρκετίνη χωρίς να την καταστρέφετε (πάντα ακολουθείτε τις οδηγίες του προϊόντος)

Σημαντικό.1 :
Οι επίμονοι λεκέδες (π.χ σημάδια από πιάτα, από γλάστρες που δεν έχουν μετακινηθεί για πολύ καιρό) οι διάφορες άλλες περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρωνακτικά χρησιμοποιώντας ένα αφαιρετικό παρκετίνης (διαλυμένο με νερό – σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος) και πολύ ψιλό σύρμα, επαναμβάνοντας τη διαδικασία μέχρι να εξαφανιστούν. Ξεπλύνετε την επιφάνεια και απλώστε παρκετίνη όταν το δάπεδο είναι εντελώς στεγνό. Ο Καθαρισμός – καθημερινός ή περιοδικός – δεν πρέπει ποτέ να γίνεται όταν ο ήλιος πέφτει πάνω στο δάπεδο, καθώς τα βρώμικα νερά μπορεί να στεγνώσουν στο δάπεδο πριν τα απομακρύνεται με την απορροφητική μηχανή υγρών λεκιάζοντας έτσι το δάπεδο.
Σημαντικό.2:
Στα δάπεδα P.V.C με επίστρωση πολυουρεθάνης (polyurethane finish (P.U)) πρέπει να γίνεται καλός καθαρισμός χρησιμοποιώντας ουδέτερα απορρυπαντικά όπως DN 10 αντί αφαιρετικό παρκετίνης όπως το DD 25.