Προφίλ

Προφίλ

H εταιρία μας από το 2002 διοργανώνει και διεξάγει σεμινάρια κατάρτισης επαγγελματικού καθαρισμού εκπροσωπώντας τους μεγαλύτερους φορείς εκπαίδευσης παγκοσμίως. Τα τελευταία 6 χρόνια διεξήχθησαν σεμινάρια καθαρισμού κτιρίων, υφασμάτινων επιφανειών, επιφανειών που περιέχουν μαλλί, μέσα από τα οποία έχουν πιστοποιηθεί εκατοντάδες τεχνικοί καθαρισμού αλλά και επόπτες δημόσιας υγιεινής νοσοκομείων. Η εκπαίδευση που παρέχουμε έχει αξιολογηθεί και  αναγνωριστεί από τον μοναδικό διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ σήμερα φορέα πιστοποίησης καθαριστών ΙΒΕΠΕ. Από τις 19/12/2008 οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας έχουν λάβει και πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 από το φορέα TUV Intercert.Τις εταιρίες που μέχρι σήμερα έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα πρωτόκολα εκπαίδευσης( http://www.cleaning.gr/content/certified.html ) .
Οι εκπαιδευτές των σεμιναρίων είναι πιστοποιημένοι από τα ινστιτούτα BICS ,Woolsafe , IICRC και από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ και ΕΚΕΠΙΣ δίνοντας έτσι τη δυνατότητα χρηματοδότησης των σεμιναρίων από τα προγράμματα ΛΑΕΚ. Επίσης όλοι οι εκπαιδευτές διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στο χώρο του επαγγελματικού καθαρισμού και διενεργούν τα σεμινάρια κυρίως με πρακτική εφαρμογή των μεθόδων και διαδικασιών που παρουσιάζονται.

Η εξειδίκευση και η κατάρτιση των στελεχών της εταιρίας μας έχει αναγνωρισθεί από υπουργεία και φορείς  του Ελληνικού Κράτους. Πιο συγκεκριμμένα στέλεχος της εταιρίας μας κλήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως εμπειρογνώμονας στην επιτροπή που συστάθηκε για την πιστοποίηση επαγγελματιών τουκαθαρισμού.

Επιπλέον τον Μαϊο του 2009 το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ κάλεσε την εταιρία μας ως εμπειρογνώμονα για την δημιουργία του  Εθνικού περιγράμματος για τηον Επαγγελματία Καθαριστή και τον Επόπτη Καθαρισμού.