Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις
Από το 2002 μέχρι σήμερα μια σειρά από Ινστιτούτα και φορείς έχουν πιστοποιήσει τις δραστηριότητες της εταιρίας μας για την εκπαίδευση και τις διαδικασίες λειτουργίας.

Πιστοποιήσεις:
IICRC : Journeyman Cleaning Technician
ICCRC : Smoke and Fire Restoration Technician
Woolsafe : Certified Trainer
BICS : COPC stage 1,2,3,4
BICS : Certified Trainer
BICS : Certified Accessor
BICS : MBC
ΕΚΕΠΙΣ : Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων  (Β΄ Μητρώου)
ΛΑΕΚ : Εκπαιδευτής Προγραμμάτων ΛΑΕΚ
ISO : 9001:2008 TUV INTERCERT

Η εκπαίδευση που παρέχει η εταιρία μας έχει αναγνωριστεί από τον μοναδικό διαπιστωμένο από τον ΕΣΥΔ φορέα ΙΒΕΠΕ. Ο σύνδεσμος πιστοποίησης ΙΒΕΠΕ έχει διαπιστωθεί από ΕΣΥΔ ( Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) για την πιστοποίηση καθαρισμού κτιρίων και υφασμάτινων επιφανειών.