Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό
Το ανθρώπινο δυναμικό του cleaning.gr έχει εμπειρία πάνω από 15 χρόνια στην αγορά του επαγγελματικού καθαρισμού. Διαθέτει πιστοποιήσεις κατάρτισης τους πιο κάτω τομεις :

1. Τεχνικοί επαγγελματικού καθαρισμού κτιρίων. (BICS στάδια 1,2,3)

2. Τεχνικοί επαγγελματικού καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών.(IICRC : Journeyman Master Textile Cleaner & Journeyman Master Fire & Water Restorer).

3. Τεχνικοί επαγγελματικού καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών που περιέχουν μαλλί. (Woolsafe Cleaning Technician, Trainer).

4. Εκπαιδευτές καθαρισμού. (BICS Trainer).

5. Αξιολογητές καθαρισμού. ( BICS Accessor).

6. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ΕΚΕΠΙΣ. (Β΄ Μητρώο ΕΚΕΠΙΣ).

7. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ΛΑΕΚ.

Συμμετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας ως εμπειρογνώμωνες επαγγελματικού καθαρισμού.
Συμμετέχουν σε διαμόρφωση διεθνών Standarts καθαρισμού όπως το WS1000 (Woolsafe Organization).