ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι καθαρισμού ο καθένας με τα πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματά του. Όλες οι σημερινές μέθοδοι καθαρισμού χαλιών έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν γενικά ή ειδικά προβλήματα καθαρισμού.Θα πρέπει ο επαγγελματίας καθαριστής να επιλέξει την ενδεδειγμένη λύση ανα περίπτωση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί οτι η εκπαίδευση και η εμπειρία του καθαριστή είναι τόσο σημαντική όσο η μέθοδος που χρησιμοποιεί, ίσως και περισσότερο.
Έχοντας αυτο στο μυαλό μας ας δούμε αντικειμενικά τις σημερινές μεθόδους καθαρισμού.


ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΗΡΩΝ ΡΥΠΩΝ

Απορρόφηση και ανόρθωση πέλους: η απορρόφηση είναι ίσως η πιο παρεξηγημένη αλλά και η πιο βασική μέθοδος καθαρισμού.
Έχοντας υπ’όψιν ότι μέχρι και το 79% των ρύπων που υπάρχουν στο χαλί μπορούν να απομακρυνθούν με την απορρόφηση. Είναιπερίεργο που δίνεται τόσο λίγη προσοχή σε αυτή την διαδικασία.
Η απορρόφηση μπορεί να γίνει με μια καλή απορροφητική σκούπα οικιακού ή επαγγελματικού τύπου. Αυτές που έχουν τη δυνατότητα ανόρθωσης του πέλους έχουν δυο ξεχωριστά μοτέρ βαρέως τύπου. Το ένα μοτέρ λειτουργεί την κυλινδρική βούρτσα που ανορθώνει το πέλος και το άλλο χρησιμοποιείται για την απορρόφηση.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 Απορροφητική σκόνη: Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί δυο κυλινδρικές βούρτσες. Επίσης χρησιμοποιούνται μικροί κόκκοι σε μορφή υγρής σκόνης εμποτισμένοι με διαλύτες και απορρυπαντικά. Η σκόνη σκορπίζεται ομοιόμορφα στο χαλί και τρίβετε με το χέρι ή μηχανικά για να απορροφηθεί η βρωμιά από τους κόκκους της σκόνης. Μένει λίγο στην επιφάνεια και στη συνέχεια απομακρύνεται με απορροφητική μηχανή. Με αυτή τη μέθοδο δεν μένουν γραμμές και δεν ‘’μπαίνει’’ το χαλί. Παρ’ όλα αυτά η σκόνη αφήνει κατάλοιπα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολύ βρώμικες επιφάνειες.

 Στεγνός καθαρισμός (Bonnet Cleaning): Με αυτή την μέθοδο προψεκάζετε η επιφάνεια του χαλιού με έναν διαλύτη ή απορρυπαντικό. Στη συνέχεια το χαλί βουρτσίζεται με έναν απορροφητικό δίσκο με περιστροφική μηχανή. Είναι μια γρήγορη μεθοδολογία που όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βρώμικές επιφάνειες και δεν θεωρείται βαθύς καθαρισμός.Είναι περισσότερο μια μεθοδολογια συντήρησης.

 Shampoo: Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί περιστροφική μηχανή και βούρτσα. Μετά από μια καλή απορρόφηση της σκόνης το χαλί τρίβετε με διάλυμα σαμπουάν (shampoo) με βούρτσα. Το σύστημα αυτό είναι σχετικά οικονομικό με μεγάλη τριβή και βαθύ καθαρισμό που επιτυγχάνει καλά καθαριστικά αποτελέσματα.

 Μέθοδος ξηρού αφρού: Η μέθοδος ξηρού αφρού είναι μια παραλλαγή της μεθόδου shampoo. O όρος ξηρός αφρός είναι ενδεικτικός του μικρού ποσοστού υγρασίας που χρησιμοποιείται (10%). Προϋποθέτει την χρήση ειδικού εξοπλισμού ( αφροπαραγωγού) που μετατρέπει το shampoo σε αφρό πριν αυτό έρθει σε επαφή με το χαλί. Οι περισσότερες μηχανές ξηρού αφρού έχουν βούρτσες κυλινδρικές ή περιστροφικές. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί λίγη υγρασία με αποτέλεσμα γρήγορο στέγνωμα. Χρειάζεται λίγη εξειδίκευση και χρησιμοποιείται για την συντήρηση επαγγελματικών χώρων (γραφεία).
Μετά το στέγνωμα θα πρέπει να γίνεται σκούπισμα με απορροφητική μηχανή για να μειώνονται τα κατάλοιπα του αφρού. Περιοδικό πλύσιμο θα πρέπει να γίνεται και με μηχανή ψεκασμού απορρόφησης (extraction) για να επιτυγχάνεται και ο βαθύς καθαρισμός.

ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
 Περιστροφική / Extraction: Η μέθοδος αυτή είναι παρόμοια με τη μέθοδο shampoo με την διαφορά ότι ένα σύστημα απορρόφησης έχει προσαρμοστεί στην περιστροφική μηχανή για να απορροφά το shampoo. Συνήθως ξεχωριστή μηχανή extraction χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση του shampoo.

Μέθοδος ψεκασμού - απορρόφησης: Αυτό το σύστημα προϋποθέτει το ψεκασμό ζεστού νερού με απορρυπαντικό στην επιφάνεια αλλά και μέσα στο χαλί. Ταυτόχρονα το διάλυμα και η βρωμιά απορροφούνται μέσω της υγρής απορρόφησης σε ένα κάδο βρώμικων υγρών που έχει η μηχανή. Το σύστημα αυτό είναι η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος για την αποτελεσματική απομάκρυνση της βρωμιάς. Η υπάρχουσα τεχνολογία αυτών των μηχανών έχει την δυνατότητα μεγάλης παραγωγικότητας αλλά και ελάχιστων κατάλοιπων στο χαλί με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται κατάλληλα απορρυπαντικά. Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει εμπειρία και εκπαίδευση μια και μπορούν να παρουσιαστούν προβλήματα στο χαλί από υπερβολική υγρασία ή από λάθος εξοπλισμό.