ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

Πληροφορίες για τους επαγγελματίες για την αποκατάσταση επιφανειών μετά από πλημμύρα.

Με αφορμή πολλά τηλεφωνήματα που έχω λάβει από επαγγελματίες σχετικά με τον καθαρισμό επιφανειών και αντικειμένων, σε περιοχές που έχουν πληγεί από πλημμύρες, καταθέτω τις απόψεις μου ως πιστοποιημένος τεχνικός αποκατάστασης από φωτιά και πλημμύρα από το ινστιτούτο IICRC.

Παραδοχές για την αποκατάσταση

1. Κατηγορία νερού που προκάλεσε τις καταστροφές των επιφανειών. Το νερό που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -όπως η πλημμύρα- θεωρείται κατηγορίας 3 και λέγεται μαύρο νερό. Το νερό της κατηγορίας αυτής θεωρείται πάντα μολυσμένο.

2. Κατηγορίες επιφανειών

• Ημίσκληρες επιφάνειες: δάπεδα από ξύλο, έπιπλα και διακοσμητικά αντικείμενα από πορώδη υλικά, κ,ά.

• Μαλακές επιφάνειες: χαλιά, μοκέτες, στρώματα, σαλόνια.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι όλα τα περιστατικά των τελευταίων ημερών αφορούν πλημμύρες με νερό κατηγορίας 3 (μαύρο νερό) και άρα μολυσμένο. οι αποκαταστάσεις σε ημίσκληρες και μαλακές επιφάνειες δεν είναι εφικτή. Κυρίως οι μαλακές επιφάνειες όπως μοκέτες, σαλόνια, χαλιά, στρώματα θα πρέπει να καταστρέφονται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες και στους ειδικούς χώρους που έχουν ανακοινώσει οι τοπικές κοινότητες και οργανισμοί. Κατανοώ την απόγνωση των ανθρώπων αλλά οι επαγγελματίες του καθαρισμού δεν θα πρέπει να αναλάβουν το ρίσκο. Σε περιπτώσεις που πρόκειται για ακριβά χαλιά θα πρέπει να ενημερώσετε τον πελάτη για τους κινδύνους που υπάρχουν και μετά τον καθαρισμό και να μην αναλαμβάνετε την ευθύνη. Για να απολυμανθεί αποτελεσματικά ένα χαλί, θα πρέπει πρώτα να πλυθεί και να γίνει εμβάπτιση σε εγκεκριμένο απολυμαντικό για την συγκεκριμένη χρήση και αν το χαλί «επιβιώσει» από μια τέτοια διαδικασία τότε μόνο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ακόμα και τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα έντυπο αποποίησης ευθύνης με την υπογραφή του πελάτη. Οι επαγγελματίες αν τελικά αναλάβουν την αποκατάσταση θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η διαδικασία ξεκινά από τη στιγμή της παραλαβής του χαλιού. Κανόνες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται από το προσωπικό κατά την παραλαβή, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, την απόρριψη των λυμάτων, τους επαναλαμβανόμενους καθαρισμούς και αποσμίσεις που θα χρειαστούν και φυσικά την αποποίηση της ευθύνης για το αποτέλεσμα. Τα χαλιά που θα παραδώσετε θα χρησιμοποιηθούν από παιδιά, ηλικιωμένους, αρρώστους, κ,ά. Η ιχνηλασιμότητα μολυσματικών παραγόντων σε τέτοιες επιφάνειες είναι εύκολη από κάποιον ειδικό ή ένα εργαστήριο. Εννοείται ότι δεν υπάρχει παρόμοια διαδικασία για σαλόνια και στρώματα. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να αρνούνται να αναλαμβάνουν καθαρισμούς τέτοιων επιφανειών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκατάσταση δεν είναι εφικτή και οι επιφάνειες αυτές θα αποτελούν πηγή μόλυνσης ακόμα και μετά τον πιο προσεκτικό καθαρισμό.

Θα ήμουν πολύ προσεκτικός να αναλάβω έναν «βιολογικό» καθαρισμό σε μια τέτοια επιφάνεια και πολύ περισσότερο να δώσω τα περιβόητα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις για την υπηρεσία.

Η αποκατάσταη απο πλημμύρα είναι εφικτή με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνογνωσία, στις σκληρές επιφάνειες όπως, μάρμαρο, μέταλλο, σκληρό πλαστικό και άλλα μη πορώδη υλικά.

Κόστος υπηρεσιών

Άκουσα σε κάποιο κανάλι, δημοσιογράφο, να καταγγέλλει περιστατικό όπου επαγγελματίας καθαρισμού ζήτησε διπλάσιο ποσό για τον καθαρισμό ενός υπογείου, από αυτό που θα έπαιρνε αν δεν ήταν η πλημμύρα. Ο δημοσιογράφος ξέχασε προφανώς ότι το νερό δεν είναι μολυσματικό μόνο για τις καλλιέργειες και τους ιδιοκτήτες των σπιτιών που επλήγησαν, αλλά και για τους ανθρώπους που θα πρέπει να καθαρίσουν. Αυτό συνεπάγεται υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας για τους καθαριστές, εξοπλισμό που θα πρέπει να πετάξουν σύμφωνα με περιβαλλοντικές προδιαγραφές απόρριψης, ειδικό εξοπλισμό που θα πρέπει να λειτουργήσει χωρίς την παροχή ρεύματος στο σημείο αποκατάστασης και φυσικά να βρεθούν δεκάδες καθαριστές για να εξυπηρετήσουν άμεσα. Οι υπηρεσίες αυτές στο εξωτερικό γίνονται μόνο από πιστοποιημένους τεχνικούς αποκατάστασης και το κόστος είναι τουλάχιστον τριπλάσιο από αυτό του απλού καθαρισμού.

Δημοσιεύω το πιο πάνω κείμενο με σκοπό να προστατεύσω με την ιδιότητά μου τους επαγγελματίες καθαρισμού και τους ανθρώπους που βιώνουν την καταστροφή στις πληγείσες περιοχές.

Μπορείτε να το χρησιμοποιήστε με παραπομπή αντιγράφοντας το link www.cleaning.gr

Παρασκευόπουλος Διονύσιος

Πιστοποιημένος τεχνικός IICRC για τον καθαρισμό, αποκατάσταση, απόσμηση επιφανειών μετά από πλημμύρα ή φωτιά.