Προγράμματα καθαρισμού, Λογισμικό Καθαρισμού

Το cleaning.gr διαθέτει το πιο αναγνωρισμένο software υπολογισμού των υπηρεσιών καθαρισμού που χρησιμοποιείται σήμερα από τις περισσότερες σκανδιναβικές χώρες και διδάσκεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Χρησιμοποιείται επίσης σαν μέσο αξιολόγησης των προσφορών καθαρισμού σε νοσοκομεία της Φιλανδίας.
Το Software αυτό αποτελεί μια εργασία πολλών χρόνων που ανανεώνεται συνεχώς και αποτελεί σήμερα ίσως το μοναδικό εργαλείο μέτρησης του επαγγελματικού καθαρισμού.

Διαθέτει προϋπολογισμένες ανάγκες καθαρισμού για πάνω από 200 τύπους χώρων ( μεταφορικά μέσα, νοσοκομεία, γραφεία, διαδρόμους, αίθουσες εκδηλώσεων κ.α.) και με ακριβή εκτίμηση κόστους ακόμα και για υλικά καθαρισμού. Οι εκτιμήσεις κόστους και η απόδοση ανα τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την εργασία, έχουν αναγνωριστεί και από τα σωματεία καθαριστών στις σκανδιναβικές χώρες.

Η εταιρία μας χρησιμοποιώντας το εξειδικευμένο αυτό software δημιουργεί προγράμματα καθαρισμού κτιρίων σε επαγγελματικούς χώρους όπως νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, super market, αεροδρόμια, μεταφορικά μέσα, κ.α.
Δείτε παρουσίαση του λογισμικού εδώ.