Εμπειρογνώμονες - Σύμβουλοι σε Νομικά θέματα Καθαρισμού

Το Cleaning.gr αποτελεί σήμερα σύμβουλο σε θέματα τεκμηρίωσης καθαρισμού για λογαριασμό φορέων και επαγγελματιών καθαρισμού σε Νομικά και Τεχνικά θέματα.