Υπηρεσίες Συμβούλων Καθαρισμού

Το Cleaning.gr αναλαμβάνει το σχεδιασμό τεχνικών μελετών Επαγγελματικού Καθαρισμού. Οι μελέτες αυτές αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές καθαρισμού δημοσίων οργανισμών, δημιουργίας εταιρικού προφίλ, τεκμηρίωση ορολογίας καθαρισμού, προωθητικές ενέργειες εξειδικευμένων υπηρεσιών καθαρισμού κ.α. Οι τεχνικές μελέτες του Cleaning.gr βασίζονται στη μακρόχρονη επαγγλματική εμπειρία των στελεχών του, την πιστοποιημένη κατάρτιση, την υποστήριξη διεθνών Ινστιτούτων και την χρήση επιστημονικών εργαλείων σχεδιασμού - μέτρησης - αξιολόγησης του επαγγελματικού καθαρισμού.