Οικολογικός Καθαρισμός

Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται πολύς λόγος για την παροχή υπηρεσιών οικολογικού καθαρισμού, βιολογικού καθαρισμού, πράσινου καθαρισμού κ.λ.π. Επειδή η χρήση και μόνο ενός προιόντος φιλικού πρός το περιβάλλον δεν είναι αρκετή για έναν τέτοιν ισχυρισμό , είναι χρήσιμη η τεκμηρίωση της οικολογικής ταυτότητας των προϊόντων και κυρίως των υπηρεσιών καθαρισμού. Η εταιρία μας παρέχει συμβουλές και σχεδιάζει προγράμματα καθαρισμού με οικολογικό προσανατολισμό, προσαρμοσμένα στις υπάρχουσες καθημερινές και ειδικές υπηρεσίες καθαρισμού ανάλογα με τον επαγγελματικό χώρο.